Partit Transversal Català

les primeres idees del PTCat

Al final el vaig fundar el 13 de gener de 2915 amb dos amics voluntaris

Dissolt el PTCat

Es va acabar així

(PTCat