Acció Pragmàtica Transversal

Vaig començar el 2007

Amb aquesta idea